ANBI gegevens

Naam Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
RSIN/fiscaal nummer 0018.29.993
KvK nummer 40119290
Postadres Postbus 33, 6800 LE ARNHEM
Bezoekadres: Beaulieustraat 22, 6814 DV ARNHEM
Telefoonnummer: 026 4455146
Internet: www.knhm.nl
E-mail: info@knhm.nl

 


Bestuurssamenstelling

  • Annemarie Jorritsma, voorzitter
  • Henk van ’t Land, vicevoorzitter
  • Marc Muntinga, penningmeester
  • Piet Jansen, bestuurslid/gezamenlijk bevoegd
  • Jan-Willem Nieuwenhuys, bestuurslid/gezamenlijk bevoegd
  • Harm Albert Zanting, bestuurslid/gezamenlijk bevoegd
  • Harry Draai, bestuurslid/gezamenlijk bevoegd
  • Gerrit Breeman, bestuurslid/gezamenlijk bevoegd

Beleidsplan
Klik hier om direct naar het uitvoeringsplan 2016-2019 te gaan.

Beloningsbeleid
KNHM kent in zijn geheel geen (vacatie)vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of het begeleiden van burgerinitiatieven. Wel krijgen bestuursleden/vrijwilligers een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en eventuele andere kosten. De medewerkers van het bureau worden beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van Arcadis Nederland BV.

Doelstelling
Wat doen wij: KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Onze begeleiding richt zich op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun leefomgeving. Ook begeleiden wij bewoners die actief willen participeren in besluitvorming. Dit doen we met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk.

Onze missie: Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door bevlogen professionals, dan worden hun ideeën en plannen sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk van professionals helpen wij actieve burgers bij het verbeteren van hun leefomgeving.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In ons jaarbericht staat een overzicht van de uitgevoerde projecten per jaar. Voor ons meest recente jaarbericht klik hier.

Financiële verantwoording
Onze financiële gegevens staan in onze gecontroleerde jaarrekening. Klik hier om de meest recente jaarrekening in te zien.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partners

Twitter

Facebook

Youtube

LinkedIn